Trong quá trình khởi động Wakuoo nếu gặp phải lỗi lag 1-99%, chủ yếu do tường lửa hoặc trình diệt virus  gây ra hiện tượng xung đột phần mềm và ngăn chặn quá trình vận hành của wakuoo, một số trường hợp khả năng do trình đồ họa trong máy tính đã lỗi thời khiên bạn không thể khởi động Wakuoo, hãy tham khảo các phương pháp dưới đây để khắc phục.

Có 4 phương pháp để giải quyết vấn đề khi bạn bị mắc kẹt ở mức 0-99% khi khởi động Wakuoo:

  1. Đảm bảo rằng phần mềm diệt vi-rút trong máy tính không chặn quyền sử dụng Wakuoo
  2. Đảm bảo tắt tường lửa trước khi sử dụng Wakuoo
  3. Bật  VT trước khi sử dụng Wakuoo
  4. Cập nhật card đồ họa cho máy tính

 

 

1. Đảm bảo rằng phần mềm diệt vi-rút trong máy tính không chặn quyền sử dụng Wakuoo

Xem hướng dẫn

 

2. Đảm bảo tắt tường lửa trước khi sử dụng Wakuoo

Xem hướng dẫn

 

3. Bật  VT trước khi sử dụng Wakuoo

Xem hướng dẫn

 

4. Cập nhật card đồ họa cho máy tính

Đối với AMD: Xem hướng dẫn này

Đối với NVIDIA: Kiểm tra hướng dẫn này