Để kết nối và trình chiếu được màn hình điện thoại thông qua Wakuoo-Mirror, tại lần kết nối đầu tiên giữa điện thoại và máy tính, bạn cần sử dụng dây cáp USB để kết nối điện thoai và máy tính thông qua cổng USB của máy tính, có sự khác biệt giữa giây sạc điện thoại thông thường và dây cáp USB, nếu sử dụng không đúng sẽ dẫn đến tình trạng kết nối thất bại. 

Sự khác biệt về chức năng giữa dây sạc điện thoại & dây cáp USB:

 

1. Dây cáp sạc điện thoại chỉ có thể được sử dụng để sạc điện thoại di động;  

2. Cáp dữ liệu USB, ngoài việc sạc, còn có thể kết nối điện thoại di động với máy tính để truyền dữ liệu;  

Sự khác biệt trong cấu trúc:

Để tiết kiệm chi phí, một số loại cáp sạc chỉ có 2 sợi cáp tức là bỏ chức năng đọc ghi dữ liệu, nếu mua cáp như vậy bạn chỉ sạc được chứ không thể truyền dữ liệu được.

 

Dây cáp USB có 4 sợi cáp, ngoài việc truyền dữ liệu giữa điện thoại và máy tính, còn có thể sạc điện thoại. 

Để kết nối và trình chiếu được màn hình điện thoại thông qua Wakuoo-Mirror, hãy sử dụng đúng dây cáp USB nhé.