Phương pháp 1: Bạn có thể giảm tốc độ bit trong phần Cài đặt của Wakuoo-Mirror. Nhấp chọn biểu tượng hình bánh răng cưa [Cài đặt] (Setting)- [Cài đặt tính năng] - [Tốc độ bit] (bite rate) điều chỉnh giảm giá trị này xuống (giá trị lớn nhất là 32, giá trị nhỏ nhất là 4, khuyến nghị không để nhỏ hơn 8) - nhấp vào [Lưu]( Save).

 

Phương pháp 2, bạn có thể chuyển chế độ kết xuất GPU theo cách thủ công trong phần Cài đặt của điện thoại. Các dòng điện thoại khác nhau có các phương pháp cài đặt khác nhau, bạn có thể tham khảo các bước sau để điều chỉnh.

Điện thoại Samsung: Nhấp chọn "Settings" → chọn "Developer options" → Enable GPU debug layers → sau đó, tìm đến "Rendering API" → chọn "Vulkan" thay cho OpenGL.

 

Điện thoại HUAWEI: Chọn "Settings" → "System" → "Developer options" → "Set GPU renderer" → Chọn "OpenGL(Skia)"thay cho "OpenGL(default)"

 

Điện thoại XIAOMI: Nhấp chọn "Settings" → "Additional settings" → "Developer options" → Enable GPU debug layers