Tại sao cần cài đặt Wakuoo-Mirror trên điện thoại?

Ứng dụng Wakuoo-Mirror hỗ trợ Phương thức nhập ký tự Mirror cho phép bạn nhập văn bản trên điện thoại thông qua bàn phím máy tính khi kết nối với Wakuoo-Mirror.

Hướng dẫn cài đặt Wakuoo-Mirror trên điện thoại di động?

Sau khi kết nối lần đầu tiên giữa điện thoại và máy tính thông qua Wakuoo-Mirror, icon Wakuoo-Mirror sẽ tự động hiển thị trên màn hình điện thoại của bạn. 

Khi cần kích hoạt phương thức nhập ký tự Wakuoo-Mirror, bạn chỉ cần nhấn vào icon này trên điện thoại.