1.หลังจากดาวน์โหลด Wakuoo คลิกที่ไอคอนที่มุมขวาบน เพื่อเปิด Wakuoo-Mirror

Tips: ตอนนี้ Wakuoo-Mirror แค่รองรับโทรศัพท์มือถือ Android

2.เปิด Wakuoo-Mirror

3.เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณจะได้แล้ว

วิธีการเชื่อมต่อ USB

วิธีการเชื่อมต่อ WiFi