Phiên bản giả lập Wakuoo-V1.0.0.5

Thời gian cập nhật: 09/12/2021

Nội dung cập nhật:

1. Ưu hóa giao diện Wakuoo; 

2. Sửa một số lỗi Bug; 

3. Fix lỗi không đăng nhập được Google Play trên một số thiết bị; 

4. Fix lỗi [Play Together] màn hình hồng trên một số thiết bị; 

5. Fix lỗi bị lag 99% khi cài đặt Wakuoo trên một số thiết bị.

 

Link tải phiên bản Wakuoo V1005 : Tại đây

Website chính thức: vn.wakuoo.com

Fanpage (FB): tại đây