Phiên bản giả lập Wakuoo-V1.0.0.2.2

Thời gian cập nhật: 29/10/2021

Nội dung cập nhật:

1. Khắc phục lỗi [Google Play Services keeps stopping] 

2. Khắc phục lỗi [MIR4] bị crash game sau khi cập nhật

 

Link tải phiên bản Wakuoo V1002 : Tại đây

Website chính thức: vn.wakuoo.com

Fanpage (FB): tại đây