เมื่อคุณเปิดใช้งาน VT แต่ตัวเลียนแบบไม่สามารถบกพร่องได้และยังแสดงว่าคุณไม่ได้เปิดใช้งาน VT บางครั้งจะแสดงรหัสข้อผิดพลาดบางอย่างเช่น 1019 ต่อไปคือเหตุผลและวิธีแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

1. ขัดแย้งกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (นำ Bitdefender และ Avast เป็นตัวอย่าง)

โซลูชันที่ 1: หากคุณใช้ Bitdefender โปรดอ้างอิงจากโพสต์นี้ >>คลิกที่นี<<เพื่อดูโซลูชัน หรือถอนการติดตั้ง Bitdefender และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

โซลูชันที่ 2: หากคุณใช้ Avast โปรดปิดใช้งานฟังก์ชั่นการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วย

ขั้นตอนที่ 1 เปิด Avast anti-virus >> Settings >> Troubleshooting

ขั้นตอนที่ 2 ยกเลิกการเลือกการเปิดใช้งานการจำลองเสมือนที่ใช้ฮาร์ดแวร์ช่วย จากนั้นรีคอมพิวเตอร์ของคุณ

โซลูชันที่ 3: หากคุณยังต้องการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส แอดขอแนะนำให้คุณตั้งค่าตัวเลือก VT เป็นปิดใช้งานในการตั้งค่า BIOS  >>คลิกที่นี<<เพื่อดูโซลูชัน

2. BSOD หลังจากอัพเดต Windows 10 เป็น 1809/1903 

หากคุณพบปัญหา BSOD หลังจากอัปเดต Windows 10 เป็น 1809/1903 >>คลิกที่นี<<เพื่อดูโซลูชัน

3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

4. ปิดใช้งาน VT แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นลองเปิดใช้งาน VT อีกครั้ง

5. BIOS BUG

หากขั้นตอนทั้งหมดด้านล่างไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดไปที่เว็บไซต์ทางการหรือร้านค้าเพื่อดูว่ามีการอัพเดตไบออสหรือไม่