หากคุณพบปัญหา Error 1006 สามารถแก้ไขคามวิธีต่อไปนี้

1. ถอนการติดตั้ง Wakuoo แล้วติดตั้งใหม่ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Wakuoo

2. ติดต่อ แอดมินโดยทาง Facebook