เวอร์ชัน V1.0.0.1

วันที่ 30-08-2021

รายละเอียด

ปัญหาที่แก้ไข 

1. แก้ไขเนื้อหาบางส่วนที่แสดงอย่างผิดปกติ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ UI บน Wakuoo

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด