Một số bạn sau khi sử dụng tính năng Trình chiếu màn hình điện thoại lên PC thông qua Wakuoo-Mirror, đã trình chiếu thành công màn hình điện thoại lên PC nhưng không thể sử dụng chuột và bàn phím để điều khiển giao diện điện thoại (ví dụ trên một số dòng điện thoại Xiaomi …) . Tình trạng này là do một số cài đặt nâng cao trong một số dòng điện thoại hạn chế quyền điều khiển của thiết bị khác trên điện thoại. 

Để khắc phục, bạn hãy tìm trên điện thoại mục Cài đặt >> tìm đến mục Tùy chọn nhà phát triển ( Developer Options)>> tìm đến mục USB debugging ( Security settings)Disable adb authorizationbật hai mục này lên

 

Sau khi bật hai mục nêu trên, bạn đã có thể dùng chuột và bàn phím máy tính để điều khiển giao diện điện thoại.

Wakuoo-Mirror hỗ trợ cả tính năng keyset ( điều khiển bàn phím) giống giả lập, cho phép cài và điều khiển giao diện game trên điện thoại thông qua chuột và bàn phím máy tính khi đang trình chiếu điện thoại lên PC. 

Xem hướng dẫn cài đặt bàn phím trên wakuoo: Tại đây